Projet Velo3 ter ondersteuning van VASCAPA

De leerlingen van het Collège Saint-Michel in Brussel heeft besloten om deel te nemen aan een project onder leiding van een school in Verviers (SFX1). Ze gaan een fietstocht van 180 kilometer maken in drie dagen, van 11 tot 13 mei 2015. Wij zijn deze kinderen enorm dankbaar omdat ze besloten hebben dat hun project zal aangewend worden om fondsen ten behoeve van onze vereniging te werven. Een grote dank u!
 
Twee leden van de vereniging hebben de leerlingen ontmoet om uit te leggen wat vasculaire aandoeningen zijn en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. In sommige gevallen is er geen behandeling mogelijk, of kan de behandeling enkel de symptomen verlichten. Het gaat over zeldzame aandoeningen, die vaak niet of verkeerd worden gediagnosticeerd omwille van een gebrek aan kennis. VASCAPA probeert op verschillende manieren bij te dragen aan een betere informatieverspreiding, om op die manier medische dwalingen en foutieve diagnoses te voorkomen.
 
We bedanken de leerlingen en hun leerkrachten voor hun steun aan onze vereniging.
 
Voor meer informatie over hun project en hoe u hen kan steunen, is het aan te raden dat u hun website bezoekt: www.velo3-csm.be (alleen in het Frans). Er is ook veel informatie en details over het verloop van hun project te vinden op hun Facebook-pagina (alleen in het Frans).
 
 
 
 

Bezoek 11/05/2015 als u wilt rijden met ons!