Vasculaire Malformaties

Wat zijn vasculaire malformaties?

 
Vasculaire malformaties is een verzamelnaam voor verschillende soorten vaatafwijkingen.
Deze aandoeningen zijn altijd aanwezig bij de geboorte, maar niet altijd zichtbaar en kunnen soms weken of jaren later of soms pas op volwassen leeftijd zichtbaar worden.
 
Vanwege de complexe aard van vasculaire malformaties en omdat ze gepaard kunnen gaan met andere ernstige aandoeningen en syndromen, is het nodig om deze door gespecialiseerde artsen te laten beoordelen en/of behandelen.
 

Vasculaire malformaties, ook wel "moedervlekken" genoemd, hebben lukraak invloed op kinderen en volwassenen van beide geslachten, los van etnische afstamming. 
Hun gemeenschappelijk punt is de ontwikkeling van de bloedvatwand. 
Ze bestrijken een breed scala van pathologieën die fel verschillen, zowel in hun aard als in de mate van ernst.

Hun prevalentie is zeer variabel: terwijl "wijnvlekken" bij meer dan 1/10 mensen voorkomen, is dit niet het geval voor andere vormen van vasculaire malformaties die bij minder dan 1/2000 (soms zelfs 1/10 000) voorkomen. 
Als zeldzame ziekten zijn ze zeer onbekend en dit ook binnen de medische wereld. 
Late of verkeerde diagnoses, medische zoektochten, te weinig doorverwijzingen naar gespecialiseerde centra: patiënten met vasculaire malformaties hebben er alle baat bij zo snel mogelijk goed terecht te komen.
 

Wat kunnen de gevolgen van een vasculaire malformatie zijn?

Deze kunnen fysiek en/of functioneel zijn. 
Afhankelijk van waar ze zich bevinden en hun omvang, kunnen vasculaire maformaties het volgende veroorzaken:
  • Esthetische impact
  • Chronische pijn
  • Neurologische aandoeningen
  • Bloedingen of infecties
  • Wijzigingen in de functie van een orgaan of lichaamsdeel
 
Om al deze redenen is het belangrijk om de malformatie zo snel mogelijk op te sporen, zodat de patiënt een correcte behandeling kan genieten. Vanwege hun complexiteit, moeten deze in een gespecialiseerd multidisciplinair centrum worden behandeld.
 
 

Wat zijn de verschillende soorten vasculaire malformaties?

De meest voorkomende vasculaire malformatie is de ooievaarsbeet die bij wel 50 procent van de baby’s voorkomt als roze/lichtrode vlekken op de oogleden, op het voorhoofd en in de nek en die onschuldig van aard is. Over het algemeen verdwijnt ze – met uitzondering van de ooievaarsbeten in de nek – vaak  na enkele maanden of jaren. 

Een andere bekende vasculaire malformatie is de wijnvlek. Wijnvlekken zijn altijd bij de geboorte aanwezig en kunnen variëren van lichtroze tot donkerpaars. Wijnvlekken in het gezicht kunnen in bepaalde gevallen gepaard gaan met het Sturge Weber Syndroom. 

Wat zeldzamere vasculaire malformaties die meestal steeds groter worden en qua uiterlijk op hemangiomen kunnen lijken, zijn veneuze malformaties (VM), arterioveneuze malformaties (AVM) of lymfatische malformaties (LM). Je kan hier meer info over terugvinden in het keuzemenu.

Angiomen

Zijn er verschillende soorten angiomen?

Ja. Er bestaan twee grote groepen: het haemangioom, de meest voorkomende goedaardige tumor bij eenjarige kinderen en de vaatmalformaties, die op hun beurt weer onverdeeld zijn in functie van welk type vaten aangetast is.  Dat is de reden waarom men spreekt van capillaire malformaties (wijnvlekken), veneuze malformaties  (caverneuze angiomen), lymfatische malformaties (lymfangiomen) of de arterioveneuze malformaties die zowel bloedvaten als slagaders treffen.

Is het belangrijk om een onderscheid te maken?

Ja, het is zeer belangrijk om het exacte type angioom van uw kind te kennen, want de ontwikkeling en behandeling ervan is verschillend. Het haemangioom verdwijnt spontaan in 90% van de gevallen terwijl een vaatmalformatie nooit helemaal zal verdwijnen en proportioneel zal meegroeien met uw kind.

Is het mogelijk een angioom tijdens de zwangerschap te detecteren?

Het is heel uitzonderlijk dat men een angioom op echografie al prenataal kan detecteren, zelfs tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. De meeste angiomen verschijnen pas na de geboorte en het merendeel van de malformaties is trouwens niet zichtbaar als massa of identificeerbare afwijking op echografie tijdens de zwangerschap.

Kunnen bepaalde gebeurtenissen of medicijnen tijdens de zwangerschap een invloed gehad hebben op het ontstaan van angiomen?

Nee. Tot op heden is er geen aanwijzing dat een bepaald medicijn een angioom zou kunnen veroorzaken. Dit gaat ook op voor stress, voeding of wijze van bevallen.